Ideální způsob zapojení jezírkové filtrace - 2. díl

Kategorie: Stavba jezírka

Zapojení filtrace s čerpadlovou šachtou

Zapojení s čerpadlovou šachtou splňuje všechny požadavky pro koupací i koi jezírko. Tento způsob zapojení v sobě obsahuje mezičlánek mezi filtrem a jezírkem a to v podobě čerpadlové šachty, která opět funguje na principu spojených nádob. Čerpadlová šachta může být umístěna na libovolném místě v okolí jezírka. Musí však splňovat určitá kritéria usazení a to, že hrana čerpadlové šachty musí být umístěna výš než hladina v jezírku.

V tomhle případě se nemusí jednat o tak přesné vyměření jako v případě gravitačního zapojení filtru. Nicméně doporučujeme, aby horní hrana byla v rozmezí 3 – 5 cm nad hladinou vody. Existuje velké množství čerpadlových šachet, hlavní rozdělení spočívá v množství komor a počtu vstupů. Z našich zkušeností rozhodně doporučujeme vybrat šachtu s tzv. mezikomorou, kde probíhá první mechanická filtrace, pomocí nerezového síta, to způsobí, že čerpadlo nesaje velké nečistoty a pískové částice a prodlužuje se tím jeho životnost. Mezi hlavní výhody tohoto systému patří možnost zapojení čerpadla na sucho a dobrá dostupnost filtrace, která může být umístěna tak, aby nekazila vizuální stránku jezírka. Tento systém je vhodný v případě, že nemáte možnost na vašem pozemku vybudovat velkou šachtu hned vedle jezírka.

Výhody filtrace s čerpadlovou šachtou:

  • Snadná montáž.
  • Možnost zapojení čerpadla „na sucho“, nehrozí úraz elektrickým proudem.
  • Dobrá dostupnost filtračních komor ve filtru kvůli čištění.
  • Možnost umístění filtru daleko od jezírka.
  • Výtok z filtru lze využít jako zdroj vody pro kaskádu.

Nevýhody filtrace s čerpadlovou šachtou:

  • Nutnost silnějšího čerpadla, kvůli převýšení a vzdálenosti filtru.
  • Nutnost použití sítka ve skimmeru, s tím spojené jeho čištění.
  • Rozdělení celého filtračního systému na dvě části.
  • Vyšší provozní náklady, než v případě gravitačního zapojení, z důvodu nutnosti použití silnějšího čerpadla.

Příklady filtru pro zapojení přes čerpadlovou šachtu:

Téměř všechny filtry jsou vhodné pro čerpadlové zapojení, kromě bubnových filtrů.

Regulace pomocí šoupat

U zapojení filtrace přes čerpadlovou šachtu i v případě gravitačního zapojení filtrace platí určitá pravidla pro ovládání šoupat, které regulují průtok vody do filtru. Během běžného provozu doporučujeme mít šoupě, kterým regulujeme skimmer mít otevřený na 100% a šoupě, které reguluje přítok z guly na cca 33%. Je to z důvodu vysokého tlaku na dně jezírka, kdy v případě otevření guly na 100% by nestačil skimmer. FILTRACE OASE - BIOSYS - BIOTEC 30 PRO