Ideální způsob zapojení jezírkové filtrace - 1. díl

Kategorie: Stavba jezírka

Gravitační zapojení filtrace

Gravitační zapojení splňuje všechny požadavky na koupací jezírka, velmi dobrý je, ale také pro chov ryb a Koi kaprů. Tento systém zapojení filtrace funguje na základě dvou spojených nádob. V praxi to vypadá tak, že filtr je umístěn v strojové šachtě (technické šachtě) hned vedle jezírka a jeho horní hrana je jen cca 2 centimetry nad hladinou vody. To způsobuje, že voda do filtru proudí samovolně a jde postupně přes všechny komory filtru, na poslední komoru je napojené čerpadlo, které tlačí vodu přes UV-C lampu zpět do jezírka. Jelikož je čerpadlo umístěno na konci jezírkové filtrace se zvyšuje jeho životnost, protože do něj neproudí již žádné nečistoty a pískové částice. Další výhodou pro čerpadlo v tomhle druhu zapojení je, možnost použití velice úsporného čerpadla, protože nemusí překonávat velkou vzdálenost, či převýšení při vracení vody do jezírka. Spojení nádob, tedy filtru s jezírkem je zajištěno pomocí guly (dnová vpusť) a skimmeru, které jsou napojeny na KG – potrubí 110 mm, na tato potrubí jsou umístěna šoupata, pomocí nichž můžeme regulovat průtok vody ze dna nebo skimmeru a nebo jednoduše můžeme celý systém na zimu jejich zavřením. Tento systém je ideální v případě, že plánujete mít dřevěné molo vedle jezírka, kterým můžete zakrýt vybudovanou filtrační šachtu.

Zahradní jezírko v Praze s molem jezírková filtrace Tripond Vortex

Výhody gravitačního zapojení filtrace:

Zapojení čerpadla „na sucho“, to znamená, že nehrozí úraz elektrickým proudem. Možnost použití velice úsporných čerpadel, z důvodu nulovému převýšení. Delší životnost jezírkového čerpadla, díky jeho umístění za filtrem. Nižší provozní náklady. Na dně jezírka nejsou žádné kaly, dnová vpusť vše bez problému odsaje. Všechny díly filtračního systému jsou pohromadě v jedné šachtě, která je schovaná v zemi. Možnost použití bezsítkového skimmeru, protože se čistí pouze filtr. Velmi tichý provoz.

Nevýhody gravitačního zapojení filtrace:

Pro gravitační zapojení je potřeba stavby šachty pro filtraci, což způsobuje horší přístup k filtračním komorám. Dále se můýe požadovat za nevýhodu nutnost zhotovení dřevěného mola s možností vstupu do šachty.

Příklady filtrů pro gravitační zapojení:

Správné zapojení filtrace je velmi důležité pro kvalitu vody v zahradním jezírku. Kontaktujte nás v případě, jakéhokoliv dotazu.